idea
2022 / lokakuu

Asiantuntijan intuitio kehittyy säännönmukaisuuksista

... mutta millaisissa ympäristöissä on säännönmukaisuutta?

Tämä artikkeli on jatkoa aikaisemmalle kirjoitukselle laiskojen aivojemme riskistä hypätä vääriin päätelmiin. Laiskuus on todellista useammin, kuin haluaisimme myöntää, mutta kolikolla on toinenkin puoli - asiantuntijan intuitio.

Intuitioon liittyy paljon mystiikkaa ja uskomuksia, joista iso osa on täyttä huuhaata, mutta niin populaaritiedekirjallisuudesta kuin akateemisestakin maailmasta löytyy myös varteenotettavaa materiaalia erityisesti tästä ns. asiantuntijan intuitiosta.

Kaksi lukemisen arvoista kirjaa aiheesta ovat Malcolm Gladwellin Välähdys (Blink, 2005) ja Daniel Kahnemanin Ajattelu, nopeasti ja hitaasti (Thinking, Fast and Slow, 2011).

Gladwell esittelee kirjassaan useita esimerkkitapauksia alitajuisesta päättelystä. Esimerkeissä esitellään ammattilaisia useilta eri alueilta ja heidän kykyään ennustaa tiedostamattaan lopputulokset tai oikean valinnan. Vaikka Galdwell nostaa esille myös intuitiivisen päättelyn ja päätöksenteon ilmeiset negatiiviset ilmentymät, kuten stereotyyppeihin perustuvat ennakkoluulot, kirja käsittelee intuitiota vahvasti positiivisten esimerkkien kautta luoden - ehkä tahattomasti - mielikuvan siitä, että intuitioon kannattaa useimmiten luottaa.

Kahnemanin kirjoittaa asiantuntijan intuitiosta huomattavasti skeptisempään sävyyn (ja ottaa heti alkuun hampaisiinsa myös Gladwellin aikaisemmin ilmestyneen kirjan). Kahneman palauttaa asiantuntijan intuition melko arkiseksi muistin toiminnoksi, jossa kokemusperäinen "tiedostamaton tieto" palautuu nopeasti asiantuntijan mieleen jostain kokemukseen liittyvästä ärsykkeestä.

Kahnemanin merkittävin teesi asiantuntijan intuitiosta on, että se muodostuu tilanteissa ja ympäristöissä, joissa on säännönmukaisuutta. Usein siinä yhdistyy monta kokoelma pieniä tiedon ja taidon murusia, jotka ovat kertyneet useiden toistojen myötä. Shakin pelaaja osaa intuitiivisesti tunnistaa eri pelitilanteita ja kokenut palomies "aistii" vaaratilanteen, kun onnettumuuspaikalla usea pieni ympäristöön liittyvä vihje yhdistyy muistoihin aikaisemmista tilanteista, harjoituksista ja saaduista opeista.

Toisaalta ympäristöissä, joissa ei ole vakaata säännönmukaisuutta, ei Kahnemanin mukaan voi syntyä "asiantuntijan intuitiota". Esimerkkinä tällaisesta hän antaa mm. osakemarkkinat pitkällä aikavälillä.

"intuitioon ei voi luottaa, kun ympäristössä ei ole vakaita säännönmukaisuuksia"
-- Daniel Kahneman,
Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, 2011

Cynefin

Tästä kaikesta minulle syntyi mielleyhtymä Cynefin-malliin, joka jakaa toimintaympäristöt neljään kategoriaan sen mukaan, minkälainen on ympäristön säännönmukaisuus.

Cynefin on laaja kokonaisuus ja kokonaan oman artikkelin arvoinen asia, mutta intuition näkökulmasta mielenkiintoista on tunnistaa ympäristöt, joissa ylipäätään on olemassa säännönmukaisuutta ja jotka näin mahdollistavat asiantuntijan intuition syntymisen ja hyödyntämisen.

Oletko sinä tai johtoryhmäsi joskus pohtinut päätöksentekotilanteessa millaisessa ympäristössä päätöstä teette ja hyödynnättekö tietoisesti jotain päätöksentekostrategiaa vai luotatteko vaistoonne?

Cynefin mallintaa erilaisia toimintaympäristöjä ja niihin soveltuvaa päätöksenteko- ja toimintamalleja.
Copyright Mäkinen Management Oy

Interested in the technologies running this site? Check out the Tech page.
Build: 2024-05-08::06:09:36