Yrityksen ja yrittäjän apuna

Yritys - tai yrittäjä itse - kaipaa usein sparrausta niin isoissa kuin pienissäkin asioissa. Olipa kyse sitten laajoista strategisista päätöksistä, taktisista järjestelmävalinnoista tai arkisten töiden järjestelyistä, saat merkittävää hyötyä kokeneesta sparraajasta.

Käytännönkokemukseni yli 20 vuoden ajalta pitää sisällään laajan kattauksen yritystoiminnan kaikkia osa-alueita. Erityiset vahvuuteni ovat ohjelmistoliiketoiminta, taloushallinto ja johtaminen, mutta myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen ovat yhtälailla lähellä sydäntä.

Ja tällä sparraajalla pysyy tarvittaessa kädessä myös työkalut; olipa kyse sitten myyntiesitteen taittamisesta pitchaus-kuntoon, ohjelmistokehityksestä, järjestelmäkäyttöönotoista tai talousdatan excelöinnistä, et jää yksin.

Profile picture
Ideasta kehitykseen, markkinoinnista myyntiin

Startup business development

Oikeat kysymykset, eivät tarkat vastaukset, ovat tärkeintä

Ensimmäistä tuotettaan kehittävä ja kovaan kasvuun tähtäävä yritys on lähes mahdottomalta tuntuvan haasteen edessä; miten pitää tiukka fokus tärkeissä asioissa, mutta nähdä samalla kokonaisuus? Vaikka suomalaisten yritysten perisynniksi väitetty tuotekeskeisyys harvoin enää vaivaa nuoria yrityksiä, ihan jokainen yritys hyötyy niin strategian kuin operatiivisen toiminnan osa-alueiden rakenteellisesta tarkastelusta.

Mukaan kannattaa jo varhaisessa vaiheessa ottaa advisor, hallituksen jäsen tai kumppani, jolla on laaja kokemus tuotekehityksestä, operatiivisesta johtamisesta ja hallitustyöstä. Kanssani voit avoimesti keskustella myös sweat equity -vaihtoehdoista.

Esimerkkejä

Yrityksen strategia voi olla perustajille itsestään selvä, mutta vasta kun se voidaan viestiä selkeästi ja houkuttelevasti, se voi alkaa elää ja kasvaa.

Autan kirkastamaan ja rakenteistamaan ja tarvittaessa myös visualisoimaan yrityksen suunnitelmat niin, että ne ovat tehokkaasti hyödynnettävissä niin sisäisesti, kuin ulkoistenkin stakeholdereitten kanssa.

CRM, markkinointiautomatiikka, asiakaspalvelujärjestelmät, taloushallinto, HR-käytännöt, palkkahallinto...

Kaikki tämä täytyy olla kunnossa, jotta yritys on valmis kasvuun, rahoituskierroksille tai henkilöstön kasvattamiseen. On helpompaa ja myös kustannustehokkaampaa huolehtia näiden ajanmukaisuudesta kasvun edellä kuin keskellä kiireisintä kasvupyrähdystä. Silloin on muutakin mietittävää.

Neuvon, suunnittelen ja tarvittaessa osallistun kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Ulkopuolisena neuvojana tai hallituksen jäsenenä pystyn tukemaan yritystä niin strategisissa kuin operatiivisissakin asioissa.

Teknologiajohtaja palveluna

Teknologiat & tuotekehitys

Olitpa sitten ohjelmistoyrittäjä tai jotain aivan muuta, teknologiat ja ohjelmistot ovat toimintasi keskiössä. Kaikille yrityksille data ja sen käsittely muodostaa riskin - tai huimaavan kasvun mahdollisuuden. Tehdään yhdessä riskistä voimavara.

Ohjelmistot ja teknologiavalinnat ovat aivan joka yrityksen arkea. Jokaisen yrityksen on hallittava isoa määrää ohjelmistoja ja palveluita, joista iso osa on nykyään helposti löydettävissä ja käyttöönotettavissa suoraan verkosta. Jos tietää mitä etsii. Tuotekehitystä tekevälle yritykselle valintoja on vieläkin enemmän ja ne voivat olla yrityksen tulevaisuuden ratkaiseva tekijä.

Olen ohjelmistoalan osaaja, joka yhdistää liiketoiminnan kehityksen, yrityksen teknologiavalinnat ja tuotekehityksen. Liikun vaivatta strategisen ja operatiivisen tason välillä ja otan osaa tarvittaessa tuotekehitykseen aivan konkreettisesti osana kehitystiimiä.

Esimerkkejä

Ohjelmistokehitykseen on tarjolla valtava määrä teknologia- ja palvelualustavaihtoehtoja.

Autan tuotekehitystiimiä arvioimaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tuotekehityksen prosessiehin, tuotannon skaalautuvuuteen ja tulevaisuuden vaatimuksiin.

Tuotekehityksen toimintatavat ja työkalut vaikuttavat yhtälailla laatuun, tehokkuuteen kuin työn mielekkyyteenkin. Pienessäkin kehitystiimissä prosessien kehittämiseen kannattaa panostaa heti projektin alkuvaiheessa.

Projektinseurantatyökalut, testauskäytännöt, CI/CD, tuotannon monitorointi jne. ovat modernille tuotekehitystiimille yleensä jo itsestäänselvyyksiä, mutta kokeneen ulkopuolisen sparraus nostaa aina esille näkökulmia, joista tiimi voi oppia ja kehittää edelleen toimintaansa.

Tuotekehityksen työvoima voi tulla pullonkaulaksi nopeasti kasvavassa yrityksessä. Tällöin voi olla hyvä vahvistaa omaa tiimiä ulkomaisella työvoimalla. Tätä varten pitää kuitenkin olla vahvat sisäiset prosessit ja selkeä näkemys, millä mallilla ulkoisen toimijan kanssa toimitaan.

Autan arvioimaan ja kehittämään tuotekehityksen prosessit mahdollistamaan ulkopuolisen työvoiman hyödyntämisen, sekä osallistun nearshoring-kumppaneiden etsintään, arvioimiseen ja sopimusneuvotteluihin.

Talousjohtaja tai taloushallinnon kehittäjä palveluna

Talouden työkalut ja prosessit

Taloushallinto kytkeytyy - tai sen pitäisi kytkeytyä - lähes kaikkeen yrityksen toimintaan. Se jää kuitenkin helposti sivurooliin joko järjestelmien välisten rajojen tai koska se koetaan erillisenä prosessina.

Kokemukseni taloushallinnon järjestelmien kehittäjänä, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä ovat antaneet monta näkökulmaa talouden seurantaan ja taloushallinnon järjestelmiin. Autan mielelläni niin järjestelmävalinnoissa, talouden seurannassa kuin toimintojen kehittämisessäkin.

Esimerkkejä

Taloushallinnon järjestelmävalinnat ja prosessien suunnittelu kulkevat rinta rinnan. Kumpikaan ei saa suoraan sanella toista, vaan ne sovitetaan yhteen ja kaikkea tulee tietysti ohjata yrityksen liiketoiminnan tarpeet.

Lähden aina liikkeelle liiketoiminnan varsinaisista tarpeista ja autan etsimään niitä tukevat ratkaisut. Johdan tai tuen tarvittaessa järjestelmien ja toimintatapojen käyttöönotot ja ohjeistukset yrityksessä.

Kassavirtojen suunnittelu ja ennustaminen, ja budjetointi kaipaa usein tuekseen sparrausta ja kokemusta. Pienelle yritykselle talouden suunnittelu ei pidä olla monimutkaista, mutta sen laiminlyönti voi olla kohtalokasta.

Toimin yrityksen tukena talousjohtajan roolissa ja luon yritykselle kassavirtaennusteen ja toimintamallit sen seuraamiseksi, sekä autan budjetoinnissa yhdessä liiketoiminnan kanssa.

Lue ideoita yrittämisestä, johtamisesta, tekniikasta

Kirjoituksia, oivalluksia ja vinkkejä yrittäjältä yrittäjälle.

Ideat on tehty jaettavaksi. Kirjoitan, kun kohtaan jotain, josta uskon jonkun muunkin hyötyvän.

💡  Siirry selaamaan Ideoita

Ollaan yhteydessä!

Veikko Mäkinen
Copyright Mäkinen Management Oy

Interested in the technologies running this site? Check out the Tech page.
Build: 2023-06-19::14:29:37