idea
2022 / syyskuu

Arvokartiot - Why ❤️ Strategiakartta

Aikaisemmat kaksi artikkelia Strategiakartoista ja Start with Why:sta on kirjoitettu tätä kirjoitusta silmällä pitäen ja ne kannattaakin käydä vilkaisemassa, jos Start with Why (Kysy ensin miksi) tai strategiakartat ja Balanced Scorecard eivät ole entuudestaan tuttuja.

Tämä idea syntyi keskusteluissa asiakkaan kanssa, kun suunnittelimme fasilitointimallia organisaation henkilöstön kanssa järjestettävään työpajaan. Halusimme keskustella yrityksen arvoista ja olemassaolon tarkoituksesta, mutta myös hyvin konkreettisesti yrityksen toiminnoista ja erottautumistekijöistä.

Strategiakartta on minulle hierarkia, jossa perustan pitää olla tukeva, jotta ne kannattelevat ylempien tasojen kasvun. Vaikka perustana on tasapainotettu tuloskortti, tekemisen ja tavoitteiden suuntaaminen muokkaa kuvasta luonnollisesti kartion.

Start with Why:n kolme kehää taas voidaan piirtää kartioksi, jonka kärjessä on kaiken ydin - Miksi. Simon Sinek käyttää itsekin tätä ja rakentaa siitä vielä mielikuvan megafonista. Megafonin ääni on Miksi ja kartio vahvistaa sanomaa.

Kun nämä kaksi kartiota asettaa vierekkäin, syntyy toisiaan täydentävät hierarkiat. Tasot eivät ole suoraan rinnasteisia, vaan ne linkittyvät toisiinsa myös ristiin ja täydentävät toisiaan.

Mikä tekee meistä erilaisen? Entä erinomaisen?

Toisiaan täydentävät strategiakartiot

Kaiken perusta on Miksi. Siitä syntyy organisaation merkitys. Näin se on myös organisaatiopääoman ydin, jonka ympärille yrityksen tulee rakentaa arvonsa ja kulttuurinsa.

Miten ja mitä ovat yrityksen toimintatapoja, niillä tehdään asiakkaille tarjottavat tuotteet ja palvelut, ne tuottavat yrityksen arvon.

Se millä yritys erottautuu, mikä tekee siitä erinomaisen, löytyy ohjaamalla keskustelua risteilemään kartioiden välillä.

Arvokartioista toinen muistuttaa minkä arvojen päälle yrityksen toiminta perustuu, toinen mitä arvoa se tuottaa.

Copyright Mäkinen Management Oy

Interested in the technologies running this site? Check out the Tech page.
Build: 2024-05-08::06:09:36