idea
2023 / kesäkuu

Parempia työkaluja tunteista puhumiseen

Muutosjohtamiseen tarvitaan parempaa ymmärrystä ja avoimempaa puhetta tunteista!

John Fisherin muutoksen käyrä

John Fisherin muutoksen käyrä (John Fisher's Process of Transition / Fisher’s Curve) kuvaa ihmisten tunnereaktioita ja sopeutumista muutoksiin työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Malli perustuu John M Fisherin vuonna 2012 julkaisemaan tutkimukseen, joka tarkastelee yksilöiden sopeutumista erilaisiin muutoksiin ja pohjaa tunnettuun Kübler-Rossin surun käsittelyn malliin (Kübler-Ross, On Death and Dying, 1969).

Samalla, kun malli auttaa ymmärtämään tunteiden muuttumista ja kehittymistä, kun yksilöt ja tiimit prosessoivat muutosta, se voi myös tuoda esille miten eri ihmiset voivat olla hyvin eri vaiheissa muutoksen käsittelyssä. Ja jo pelkästään tunteiden sanoittaminenkin voi avata mahdollisuuksia käsitellä niitä rakentavasti.

Vaikka käyrä on yhtenäinen, on tärkeää huomata, että kaikkia eivät käy läpi kaikkia vaiheita ja järjestyskin voi vaihdella.

SCARF-malli

SCARF-malli on toinen työkalu, joka voi auttaa ymmärtämään ihmisten sosiaalisia reaktioita tarpeita. Malli perustuu viiteen keskeiseen ulottuvuuteen, jotka vaikuttavat ihmisten kokemukseen ja reaktioihin muutoksessa. SCARF tulee englanninkielisistä sanoista Status (status, asema), Certainty (varmuus, ennustettavuus), Autonomy (autonomia, itsenäisyys), Relatedness (yhteenkuuluvuus, läheisyys) ja Fairness (oikeudenmukaisuus), jotka kuvastavat näitä ulottuvuuksia.

Kyse on sosiaalisista tarpeistamme, jotka painottuvat meillä jokaisella eri tavalla. Tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää mitä tapahtuu, mikäli koemme jonkin näistä osa-alueista uhatuksi tai loukatuksi. Vaikka uhka on “vain sosiaalinen”, lopputuloksena saattaa olla fight or flight (or freeze) -reaktio ja sitä kautta oppimisen ja objektiivisuuden heikkeneminen (tai romahtaminen).

Kannattaa rohkeasti kokeilla vaikka seuraavassa tiimipalaverissa, minkälaista keskustelua näiden kuvien esittäminen herättää.

Copyright Mäkinen Management Oy

Interested in the technologies running this site? Check out the Tech page.
Build: 2024-05-08::06:09:36