idea
2022 / marraskuu

Kuka teillä vastaa strategian jalkauttamisesta?

Kysymykseen on vakiintunut kaksi vastausta - (1) toimitusjohtaja tai (2) johtoryhmä.

Toimitusjohtaja on luonnollinen vastaus, koska hän vastaa tyypillisesti strategiasta hallitukselle ja on toisaalta joukkojen johtaja yrityksessä. Johtoryhmä on yhtälailla normaali vastaus, koska jokainen johtoryhmän jäsen kantaa vastuuta strategiasta sekä ryhmän jäsenenä että omien vastuualueidensa osalta.

Molemmat ovat siis hyviä ja perusteltuja vastauksia, mutta onko parempia vaihtoehtoja? Toimitusjohtaja joutuu usein jakamaan huomionsa valtavaan määrään asioita ja kaiken lisäksi reagoimaan milloin minkäkinlaisiin tulipaloihin. Johtoryhmän jäsenillä on helposti sama tilanne oman vastuualueensa kanssa ja lisäksi jaettu vastuu jaetusta asiasta aiheuttaa helposti pallon tipahtamista vastuualueiden välisin rakoihin.

Toimitusjohtaja ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto

Strategian johtaminen ja jalkauttaminen on vahvasti viestintä- ja fasilitointitehtävä, ja siinä onnistuminen vaatii fokusta ja monipuolista osaamista. Johtoryhmän tulisikin tarkoin harkita kenelle se vastuutetaan ja on mahdollista, ettei toimitusjohtaja ole paras mahdollinen vaihtoehto. Sen sijaan tehtävään kannattaa mahdollisesti nimetä joku toinen johtoryhmästä tai muualta organisaatiosta. Myös ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on mahdollista, jos henkilö on valmis ottamaan tehtävässä aktiivisen roolin ja laittamaan itsensä ns. likoon. Pelkkä konsultoiva rooli ei tässä riitä.

Isomman kokoluokan yrityksissä saattaa nykypäivänä olla myös nimetty strategiajohtaja (Chief Strategy Officer, CSO), joka vastaa strategiasta, mutta tässäkin tapauksessa saattaa olla aiheellista erikseen miettiä, kuka vastaa strategian jalkautuksesta käytännössä.

Strategian johtaminen ja jalkauttaminen on vahvasti viestintä- ja fasilitointitehtävä

P.S. Käytän tässä tietoisesti termiä strategian jalkauttaminen, vaikka en ole laisinkaan kyseisen termin ihailija. Se kuitenkin tässä kontekstissa kattaa hyvin ne moninaiset tehtävät, joilla strategiaa aletaan toteuttaa ja johtaa yrityksen ylimmän johdon toimesta.

Copyright Mäkinen Management Oy

Interested in the technologies running this site? Check out the Tech page.
Build: 2024-05-08::06:09:36